Temps de Pasqua

Temps de Pasqua

El Diumenge de Pasqua és l'inici de les set setmanes del temps pasqual. D'on surt això de la mona de Pasqua? Per què és un temps d'alegria? Què és el ciri Pasqual? Per què el Papa ja no resa l'Àngelus?

Missatge del dia

"Que no et sàpiga greu si veuen les teves faltes"

Com més m'exaltin, Jesús meu, humi­lia'm més en el meu cor, fent-me saber el que vaig ser i el que seré, si Tu em deixes. (Camí, 591)

No t'oblidis que ets... el dipòsit de les escombraries. ―Per això, si per cas el Jardiner diví t'agafa i et frega i et neteja... i t'om­ple de magnífiques flors... ni l'aroma, ni els colors que embelleixen la teva lletgesa, no t'han de posar orgullós.

―Humilia't: ¿no saps que ets el cubell de les deixalles? (Camí, 592)

No ets humil quan t'humilies, sinó quan t'humilien i ho passes per Crist. (Camí, 594)

Que no et sàpiga greu si veuen les teves faltes; l'ofensa de Déu i el...