Bon fill, bon Pare

Últimes notícies
Bon fill, bon Pare

"Quan mor una persona coneguda, bona i estimada, venen a la ment mil records diversos, com guspires que desperten en l’ànima sentiments contrastats."...

Missatge del dia

“Hem d’acudir al bon pastor”

Tu ―et penses― en tens molta, de perso­nalitat: els teus estudis ―els teus treballs d'investigació, les teves publicacions―, la teva po­sició social ―el teu nom―, les teves actuacions polítiques ―els càrrecs que ocupes―, el teu patri­moni..., la teva edat, ja no ets una criatura! Per tot això justament necessites més que d'altres un Director per a la teva ànima. (Camí, 63)

La santedat de l'Esposa de Crist s'ha demostrat sempre -com també es demostra avui- per l'abundor de bons pastors. Però la fe cristiana que ens ensenya de ser senzills, no ens indueix a ser ingenus. Hi ha mercenaris que callen i n'hi ha que diuen paraules que no són de Crist. Per això, si el Senyor permet que restem a les fosques, fins i tot en coses petites; si sentim que la nostra fe no es ferma, acudim al bon pastor, al que entra per la porta fent ús del seu dret, al que tot donant la vida...