La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Els sacerdots i diaques incardinats a la Prelatura i també molts altres sacerdots i diaques incardinats en diverses circumscripcions eclesiàstiques formen part d'aquesta associació de clergues pròpia i intrínseca de la prelatura de l'Opus Dei.

Què és
Opus Dei - La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu és una associació de clergues pròpia i intrínseca de la prelatura de l'Opus Dei[1], integren aquesta associació tots els sacerdots i diaques incardinats a la Prelatura i també molts altres sacerdots i diaques incardinats en diverses circumscripcions eclesiàstiques. El prelat de l'Opus Dei és també el President de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu.

Els clergues diocesans que s'adscriuen a aquesta associació, cerquen ajuda espiritual per arribar a la santedat en l'exercici del ministeri, segons l'ascètica pròpia de l'Opus Dei. L'adscripció a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu no comporta la incorporació al presbiteri de la Prelatura: cadascun continua incardinat a la pròpia diòcesi i depèn només del seu bisbe, i només a ell dóna explicacions de la seva tasca pastoral.

Com en el cas de la incorporació de laics a la prelatura de l'Opus Dei, perquè un sacerdot sigui admès en la Societat Sacerdotal de la Santa Creu ha de tenir consciència d'haver rebut una crida de Déu a cercar la santedat segons l'esperit de l'Opus Dei. Entre els socis, es promou expressament: amor a la diòcesi i unió amb tots els membres del presbiteri; obediència i veneració al propi bisbe; pietat, estudi de la ciència sagrada, zel per les ànimes i esperit de sacrifici; esforç a promoure vocacions; afany per complir amb la major cura els encàrrecs ministerials[2].

En conseqüència, l'ajuda espiritual que hom proporciona a aquests sacerdots cerca estimular la fidelitat en l'acompliment dels deures sacerdotals, així com fomentar la unió de cadascun amb el seu propi bisbe i la fraternitat amb els altres sacerdots. L'autoritat de l'Església en diferents documents, per exemple en alguns textos del concili Vaticà II[3] i en el Codi de Dret Canònic[4], ha recomanat vivament l'ajuda d'aquest tipus d'associacions sacerdotals.

Els mitjans de formació específics que reben els sacerdots diocesans de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu són semblants a aquells que reben els laics de la Prelatura: classes doctrinals o ascètiques, recessos mensuals, etc. A més, cadascun participa dels mitjans comuns de formació prescrits per als sacerdots pel dret de l'Església i els manats o recomanats pel propi bisbe.

Les activitats espirituals i formatives dels socis de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu no interfereixen amb el ministeri confiat pel seu bisbe. La coordinació d'aquestes activitats competeix al director espiritual de la prelatura de l'Opus Dei, que no és un càrrec de govern en la Prelatura.

Per a saber-ne més:

-Abad Ibáñez, J. A.: La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Palabra, 2005.

-Mateo-Seco, L. F. i Rodríguez-Ocaña, R.: Sacerdotes en el Opus Dei. Eunsa, 1994.

....................................................

[1] Cf. Estatuts, nn. 57-78.

[2] Cf. Estatuts, nn. 59 §1 i 61.

[3] "Cal tenir també en molta estima i afavorir diligentment les associacions que, amb estatuts reconeguts per la competent autoritat eclesiàstica, per una ordenació apta i convenientment aprovada de la vida i per l'ajuda fraterna, pretenen servir a tot l'orde dels preveres" (Concili Vaticà II, Decret Presbyterorum ordinis, n. 8).

[4] Cf. ca. 278.