Catequesi de sant Josepmaria

Missatge del dia

“Fer de la vida diària un testimoni de fe”

Moltes realitats materials, tècniques, econòmiques, socials, polítiques, cultu­rals..., abandonades a si mateixes, o bé en mans dels qui no tenen la llum de la nostra fe, esdevenen obstacles formidables per a la vida sobrenatu­ral: formen com un vedat, tancat i hostil a l'Es­glésia. Tu, per cristià ―investigador, literat, científic, polític, treballador... ―, tens el deure de santificar aquestes realitats. Recorda que l'univers sencer ―escriu l'Apòstol― gemega, com amb dolors de part, tot esperant l'alli...

...berament dels fills de Déu. (Solc, 311)

Ja hem parlat molt d'aquest tema en d'altres ocasions, però permeteu-me d'insistir novament en la naturalitat i en la senzillesa de la vida de sant Josep, que no es distanciava dels seus conveins ni posava entremig tanques innecessàries.

Per això , encara que potser convingui en alguns moments o en algunes situacions, d'ordinari no m'agrada parlar d'obrers catòlics, d'enginyers catòlics, de metges catòlics, etc.,...

Sant Josepmaria Escrivà
"Allà on hi ha els vostres germans els homes, allà on són les vostres aspiracions, el vostre treball, els vostres amors, allà és el lloc del vostre encontre quotidià amb Crist". Sant Josepmaria
SANT JOSEPMARIA, Fundador de l'Opus Dei