Què és?

Història de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Història de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu

​La Societat Sacerdotal de la Santa Creu té les arrels en l'amor de sant Josepmaria pels sacerdots diocesans i en l'esdeveniment fundacional que va tenir lloc el 2 d'octubre de 1928, quan el Senyor li va fer veure l'Opus Dei. Tanmateix, el seu origen concret se situa uns anys després, el 1943.

Alguns trets de l'esperit de l'Opus Dei

Alguns trets de l'esperit de l'Opus Dei

L'Opus Dei és present a l'Església per fomentar la recerca de la santedat enmig del món. S'exposen a continuació quatre trets del seu esperit, estretament lligats: la filiació divina, la unitat de vida, la santificació del treball i la pietat doctrinal.

Una associació de clergues

Una associació de clergues

Els preveres diocesans poden incorporar-se a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, intrínsecament unida a la prelatura de l’Opus Dei.